با پارچه گورتکس بیشتر آشنا شوید

2,833
آیا تا حالا شده کاپشنی بخرید که از شدت گرم کردن باعث شود لباسهای شما از عرق خیس شودو فکر کنید پس چقدر کاپشن خوبیه . در صورتی که اگر از کاپشنی استفاده میکنید که این خصوصیت رو داره اصلا برای کوهنوردی و فعالیت های مشابه استفاده نکنید . تکنولوژی گورتکس برای همین به وجود آمد تا بخارات ناشی از عرق از بدن خارج ولی آب باران و برف به آن نفوذ نکند . این فیلم رو مشاهده کنید تابیشتر با خصوصیات پارچه گورتکس بیشتر آشنا شوید.
اسپرتان 48 دنبال کننده
pixel