تصنیف چشم جادو از سید حسام الدین سراج

1,669

تصنیف زیبای چشم جادو از آلبوم رؤیای وصل سید حسام الدین سراج؛ شعر تصنیف از حافظ شیرازی.