گزارش روز - سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

39

گزارش روز مجله ای تصویری است که هر روز ظهر از شبکه سه سیما پخش می شود. این برنامه همان گونه که از نامش برمی آید، میان اجتماع می رود و از مسائل روز از جمله نمایشگاه ها، همایش ها و گردهمایی های مختلف گزارش تهیه می کند.

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 5.5 هزار دنبال کننده