نور بینی و کندلینگ تخم مرغ

13,179

تشخیص تخم های نطفه دار از تخم های بدون نطفه یا به اصطلاح کندلینگ یا نور بینی تخم مرغ و سایر تخم ها از جمله مهم ترین کار ها در فرایند جوجه کشی می باشد شما با مشاهده این فیلم آموزشی جوجه کشی به راحتی می توانید تخم های نطفه دار را از تخم های بدون نطفه تشخیص دهید اطلاعات کامل در مورد دستگاه و نحوه جوجه کشی: www.hovabator.ir www.joojekeshi.com 044.32246272.32346612 021.66916215