تمرینات کاردرمانی جسمانی

2,282

در این ویدئو اسلایدهایی از تمرینات کاردرمانی جسمانی مختلف نشان داده می شود.کاردرمانی جسمانی جزء خدمات تخصصی و حرفه ای کلینیک کاردرمانی و توانبخشی آریان می باشد.