مدرس زبان بدن استاد آموزش زبان بدن بهزاد حسین عباسی 14

627
09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com بهزاد حسین عباسی مدرس زبان بدن مدرس بادی لنگوئج body language مدرس فروش مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس CRM تدریس دوره های زبان بدن در سازمان شما تلگرام https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ behzadabbasi.ir Behzadabbasi.com

nadia13711

2 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot
pixel