بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی

87

شرکت های عضو پارک فناوری پردیس در بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی پزشکی (ایران هلث) 29 خرداد الی 1 تیر 97 - محل نمایشگاههای بین المللی تهران آریاطب فیروز ارکان آرا تجارت البرز الکترونیک برتر پارس نهند پویندگان فنون پزشکی آریا دی توسن تجهیز کیمیا فناوران پردیس پرسام صنعت بهداد کارگزاران مرکز فن بازار ملی ایران