فرآیند استخدام در شرکت ها

1,107

مهندس شهرام کریمی در این ویدیو به توضیح فرآیند استخدام در شرکت ها می پردازد. این ویدیو بخشی از دوره الکترونیکی مصاحبه و نگارش رزومه تاثیرگذار می باشد. برای مشاهده کامل این دوره می توانید اپلیکشن هم آموز را نصب کنید. hamamooz.com