مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی - مکالمه تلفنی تجاری

694

مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی - مکالمه تلفنی تجاری در این ویدئو مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی تدریس می شود این نوع مکالمه در تجارت و کسب و کار بسیار کاربرد دارد که در دوره های BEC مرکز تخصصی زبان هیراد تدریس می شود