دو زبانگی را پاس بداریم | فرزانه شهرتاش | تدکس دانشگاه امیرکبیر

2,109
بیشتر خانواده‌های دو زبانه‌ی ایرانی در حال از بین بردن یکی از زبان‌ها (چه زبان بومی خودشان و چه فارسی رسمی) در آموزش فرزندانشان هستند. فرزانه شهرتاش با بیش از ۲ دهه سابقه در حوزه‌ی آموزش سوادِ خواندن و فلسفه به کودکان، به ما تلنگری جدی می‌زند که چقدر سریع این میراث قدیمی و ارزشمند را داریم از دست می‌دهیم. دکتر شهرتاش همچنین راه حلی ساده و عملی به والدین ارائه می‌کند تا از همان عنفوان کودکی، فرزندشان را دو یا چند زبانه پرورش دهند.
pixel