تد تاک: بری شوارتز - تناقض انتخاب

3,728

بری شوارتز در سخنرانی تد تاک خود در مورد تناقض (یا پارادوکس) انتخاب به ما می گوید و اینکه چرا انتخاب های کمتر به معنی میل بیشتر به وارد عمل شدن هستند.

نوین
نوین 28 دنبال کننده