گفتگو با سرمربی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان

357
طبیب نژاد: در این جامعه بیمار مسئولین باید به ما بعنوان بال نگاه کنند ، نه وبال ! / ما 30 جوان رعنا را به جامعه تحویل می دهیم که هزینه مواد مخدر ، نیروی انتظامی ، بیماری و ... را ندارند / در این فوتبال عدالت رعایت نمی شود
butv 26 دنبال کننده
pixel