نمایش قبل و بعد از جراحی به صورت سه بعدی در طراح طب

4,034

با نرم افزار های پیشرفته مرکز مشاوره طراح طب می توانید تصویر دقیقی از چهره بعد از عمل جراحی خود داشته باشید و از صرف هزینه های اضافی و پشیمانی بعد از عمل جلوگیری شود.