اختراعات منصور حضرتی

1,171
منصور حضرتی 5 دنبال‌ کننده
منصور حضرتی مخترع - با اختراعاتی نیمه تمام ، 6 اختراع در زمینه نانو موادها با اساتید دانشگاه و اختراعات انفرادی و اختراعاتی که ثبت نکرد .
pixel