نماز باشکوه عید سعید فطر در میبد

273

نماز عید سعید فطر در مصلی میبد و به امامت آیت الله اعرافی اقامه شد تصاویر، مشروح خطبه ها، و گزارش خبری را در میبدما ببینید meybodema.ir