هفت ترفندعکاسی خلاقانه بادوربین موبایل

460
مهمترین مساله درعکاسی بروزاستعدادوخلاقیت های شخصی درزمینه ثبت عکس است دراین ویدئوی آموزشی شماباهفت ترفندخلاقانه عکاسی باگوشی های هوشمندآشناخواهیدشد. چنانچه به فراگیری فن وهنرعکاسی علاقمندهستیدآموزشگاه عکاسی دارالفنون مرکزآموزشی ممتازموردتائیدسازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی بابهره گیری ازمجربترین اساتید ومجهز ترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری می کند. تلفن 1-66573000
دارالفنون 114 دنبال کننده
زنده
پخش زنده ی افتتاحیه ی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰
pixel