پزشک قلابی در شمال غرب تهران

157
اتهاماتی که به این پزشک متقلب منتسب می توان کرد جعل مدارک پزشکی و کلاهبرداری است . وی از طریق جعل مرتکب کلاهبرداری از مردم شده و در این خصوص بنابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ٬ ارتشا و کلاهبرداری : «هرکس عنوان مجعول اختیار کند و بدین وسیله وجوه یا اموال و... تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد٬ #کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ».
legalhami 6 دنبال کننده
pixel