استیک گوشتین

55

استیک های فوق لذیذ گوشتین همان طعم دلچسب و خواستنی www.gooshtin.com اولین دارنده نشان استاندارد در صنعت بسته بندی گوشت ایران فروشگاه مرکزی:رشت،گلسار،جنب خیابان 118 تلفن تماس و سفارش:01333723034 شعبه مطهری:رشت،خیابان مطهری،جنب ساختمان بنیان تلفن تماس:01332323288 تلفن تماس دفتر مرکزی:01334266

گوشتین خزر
گوشتین خزر 1 دنبال کننده