چه تعداد متقاضی تاکنون از تسهیلات سربازی دانش بنیان استفاده کرده اند؟

3,428
نشست آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی ویژه شرکت های دانش بنیان با حضور مهندس اعیانی در تاریخ 21 بهمن 1398 در سالن شیخ بهایی معاونت علمی برگزار شد.
pixel