کنایه علی ضیا به رئیس بانک مرکزی

289
کلاکت
کلاکت 10.8 هزار دنبال کننده