سامانه آموزش مجازی - راهنمای تنظیمات آزمون

1,859
تنظیمات آزمون در سامانه آموزش مجازی در سامانه وبینار دانشگاه علامه طباطبایی
pixel