محصول دانش بنیان «چهارچوب تولید نرم افزار» رونمایی شد

144

شبکه خبر- 23 اردیبهشت 98- 08:00| محصول ملی و دانش بنیان «چهارچوب تولید نرم افزار سوادا» (SEVADA Freamwork) با دانش متخصصان جوان همدانی رونمایی شد. این محصول به طور کامل ایرانی است و محیطی را برای ساخت انواع اپلیکیشن و نرم افزارهای تلفن همراه ایجاد می کند.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده