پروفایل آنلاین مهاجرت کانادا

746

اداره مهاجرت کانادا در ادامه مدرنیزه کردن سیستم مهاجرت این کشور تغییراتی در پروفایل های آنلاین داده است. برای اطلاعات در خصوص این پروفایل ها می توانید آخرین ویدئوی فارسی زبان علیرضا پارسای، مشاور رسمی مهاجرت کانادا و استاد رشته مهاجرت دو کالج در کانادا را ملاحظه کنید.