اولین موزه زیر آب اروپا

557

اولین موزه ی زیر آب اروپا با انتقال نزدیک به ۳۰۰ مجسمه به عمق ۱۵ متری دریا در جزایر قناری راه اندازی می شود. ادامه مطلب : http://goo.gl/GIsCRQ