آیا آمریکایی ها و انگلیسی ها در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند؟

714

گفتگویی تحلیلی درخصوص وقایع و حوادث نیم قرن اخیر ایران با حضور دکتر صادق زیبا کلام. این گفتگو که در زمستان سال 1397 خورشیدی با ایشان انجام شده، برای نخستین بار در کانال عبدی مدیا از آپارات پخش میشود. نظرات شما در ادامه مسیر این برنامه بسیار حائز اهمیت است. "لطفا برای حمایت از ما آنلاین ببینید" آیا آمریکایی ها و انگلیسی ها در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند؟