«فرزندان» ساخته یاسر طالبی

514

فیلم «فرزندان» در چهاردهمین دور جشنواره بین المللی فیلم 'سالنتو' در جنوب ایتالیا شرکت می کند.