کاخ سفید و دردسرهای بن سلمان!

221

ترامپ در تقابل میان کنگره و کاخ سفید به دنبال راضی کردن سناتور هایی است که بن سلمان را روانی و خطرناک می دانند...

کلاکت
کلاکت 10.3 هزار دنبال کننده