شناخت توانایی ها و مدیریت آن در تیم های نتورک مارکتینگ

210

در حوزه ی #نتورک_مارکتینگ امروز 7 وبینار (سمینار اینترنتی تحت وب) را برای شما ارائه کردیم. این ویدئو در زمینه ی شناخت توانایی ها و مدیریت آن در تیم های نتورک مارکتینگ مناسبه لطفا تمام ویدئوهای ما رو با عینک #لیدرشیپ برای ارتقاء تیم های #بازاریابی_شبکه _ای ببینید ما در جایگاه رد یا پذیرش هیچ شخصی نیستیم با تشکر فراوان از وب سایت ایسمینار بابت ارائه #رایگان این ویدئو ها