بهرام سارنگ - ساز و آواز - درآمد اول و دوم، یتیمک، غزل صائب تبریزی)

106

غزل ها و ترانه های این آلبوم از صائب تبریزی، حافظ، سعدی و مولاناست که در قطعاتی چون "ساز و آواز"ها در چهار قطعه، آهنگ ترانه "سرو زیبا"، آهنگ ترانه "زیارتگه رندان" و آهنگ ترانه "افسانه عشق" خوانده شده اند.

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 5.2 هزار دنبال کننده