نظر دهیار روستای تازه آباد در مورد نرم افزار دهیاری ترز

373
373 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

نظر دهیار روستای تازه آباد شهرستان بهشهر از استان مازندران در رابطه با نرم افزار دهیاری ترز - دستیار هوشمند روستایی ،صدور عوارض روستایی نرم افزار کسب درآمد روستایی تازه آباد- شهرستان بهشهر - روستای تازه آبادتلفن سفارش: 09116662207 09116662208 واحد پشتیبانی دهیاری ترز: 32290134-011 www.irandehyar.com

pixel