در آوردن قطعه استخوانی اسکلروزه کنده شده

99
در آوردن قطعه استخوانی اسکلروزه کنده شده از ده سال قبل از شانه و ترمیم کپسول ، محدوده حرکتی شانه قبل از عمل در حد صفر بود. برای دریافت وقت اینترنتی و مطالعه مقالات مرتبط لطفا به وب سایت دکتر عبداللهی فرد به نشانی www.drabdollahifard.com مراجعه کنید.
pixel