نمایشگاه 8: لزوم همراهی دولت برای بنیان گذاری تشکل مردم

1,207

بابک مطّلب نژاد در گفتگویی با ایمان برات وکیلی به لزوم تدوین و تعدیل حق الزحمه خدمات مهندسی معماری توسط تشکل مردم نهاد معماران ایران برای شکل گیری شرکت های مهندسی مشاور بسیار توانمند اشاره کرد."

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده
jxjjdjdunudk

jxjjdjdunudk

10 ماه پیش
سلام