بی حسی موضعی در زایمان طبیعی

2,911
 بسیاری از مادران از متخصص زنانشان یا از پرسنل بیمارستان سؤال می‌کنند که شما سزارین را با بی‌حسی انجام می‌دهید یا با بی‌هوشی انجام می‌دهید؟! شما باید مسئله روش بی‌ حسی را از متخصص بیهوشی‌تان سؤال کنید.
نی نی بان 1.5 هزار دنبال کننده
pixel