عسل تک گل 2

1,867
عسل یاس 67 دنبال‌ کننده
با توجه به پوشش گیاهی نقاط مختلف ایران، امکان برداشت عسل تک گل وجود دارد. متأسفانه برخی بر این باورند که عسل تک گل وجود ندارد و همه عسل ها چندگیاه هستند اما شناسایی نفاط جغرافیایی مهم با پوشش گیاهی خاص، دقت در فصل گل دهی در مناطق مختلف، تقویت و آماده سازی کندوها برای روزهای گل دهی و . . . از جمله عواملی هستند که برداشت عسل تک گل را فراهم می کنند. اطلاعات بیشتر در سایت عسل یاس: http://yasasal.com
عسل یاس 67 دنبال کننده
pixel