ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

توضیحات مختصر در مورد اساسنامه کانو ناشنوایان ایران سال 82 و 95 (قسمت دوم)

171
کانون ناشنوایان ایران 19 دنبال‌ کننده
171 بازدید
اشتراک گذاری
قسمت دوم توضیحات مختصر آقای فریدون خلیلی عضو هیات مدیره سابق کانون ناشنوایان ایران، عضو هیات مدیره سابق کانون ناشنوایان استان تهران و مسئول پیگیری اساسنامه‌ی کانون ناشنوایان ایران و درمورد اساسنامه‌ی حقیقی و حقوقی
pixel