داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

معرفی اینفوگرافیک، اطلاع نگاشت یا گرافیک اطلاع رسان Infographic

91
معرفی اینفوگرافیک، اطلاع نگاشت یا گرافیک اطلاع رسان اینفوگرافی (Infographic) به نمایش داده‌ها با استفاده از چند نمودار و شکل در قالب یک تصویر گفته می‌شود. اطلاع‌نگاشت‌ها نمایشگران تصویری اطلاعات و داده‌ها هستند.
pixel