آشنایی آی سی 555 و مبدل های DC به DC

130
قسمت سوم پودمان دوم: - در این ویدئو به بررسی چند مدار با استفاده از آی سی 555 پرداخته شده است. همچنین مبدل های DC به DC نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. - منطبق با صفحات 53 تا 62 کتاب ساخت پروژه پایه یازدهم رشته الکترونیک
pixel