ناهنجاری فک در خط میانی صورت

167

دکتر جمیلیان بورد تخصصی ارتودنسی ایران و اروپا، توضیح می دهند، بهترین روش برای جلوگیری از به هم ریختن خط میانی دندان ها چیست؟ کشیدن کدام دندان ها بر خط میانی صورت اثر دارد؟اطلاعات تخصصی ارتودنسی را در سایت https://jamilian.net بخوانید