فریم باکس آفیس ۶۱: قتل عام رکوردهای افتتاحیه تاریخ توسط Avengers: Endgame

7,667

در فریم باکس آفیس این هفته، همه چیز به غوغایی که Avengers: Endgame در اولین آخرهفته اش در گیشه های سراسر جهان به راه انداخته ختم می شود. همراه زومجی باشید. www.zoomg.ir