حقوق بشر آمریکایی ● سخنراني استاد رائفي پور ● تیرماه ۱۳۹8

571

بسم الله الرحمن الرحيم فیلم سخنراني استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع حقوق بشر آمریکایی زمان : تیرماه ۱۳۹۸ مکان : ورامین

حرف

حرف

1 ماه پیش
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند امام خمینی ره تمام ویک موردکافیه مقام معظم رهبری حیدرکرارزمان لب تر کند ماجانبازان همچنان که صدام رانابودوپشیمان کردیم هزاران برابر با آمریکا واعیادی خودفروختش مثل ال سعودشیطان صفت وسگ نگهبانی اسراییل راازنقشه جهان کلا حذف ودیگر غیراز امام خامنه ای کسی نتواندحرف اول رادردنیابزندبا وعده ی خدا تمام حسن زحمتکش جانبازوپدرشهیدکارمندنمایشگاه بین المللی تهران التماس دعا
آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی