جبران خسارت آسیب دیدگان سیل

206
دولت با تمام توان و در حدامکان خسارت آسیب دیدگان سیل اخیر را جبران می کند/ کمیته ملی ریشه‌یابی سیلاب با هدف انجام اقدامات کوتاه‌ و بلندمدت تشکیل می شود
pixel