جلسه ۱۶: آموزش بلاک ها و کلاس  در html

36

در جلسه ۱۶ از دوره آموزشی اچ تی ام ال (HTML) به آموزش بلاک ها و کلاس  در html می پردازیم. در html هر عنصر با توجه به نوع خود، به صورت inline و یا بلاک نمایش داده می شود. در حالت نمایش بلاک، عنصر در یک خط جدید قرار میگیر د و نمیتوان عنصر دیگری را در کنار آن قرار داد.جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/iXHaW را در نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.