حکایت خوبان

204
​گفتار و رفتار امامان معصوم، سرشار از آموزه‌هایی است كه هر‌يك از آن‌ها همچون چراغی بر سر راه مؤمنان است. كتاب حاضر، داستان‌هايی از زندگی امامان معصوم را با بیانی زیبا و ادبی گزارش کرده است.
pixel