تدریس فیزیک دهم ریاضی و تجربی مبحث: درس 3و4 فصل1 فیزیک دهم جناب آقای خیرالله پور

172
دبیرستان پیشگام 1.2 هزار دنبال‌ کننده
تدریس فیزیک دهم ریاضی و تجربی مبحث: درس 3و4 فصل1 فیزیک دهم جناب آقای خیرالله پور
دبیرستان پیشگام 1.2 هزار دنبال کننده
pixel