مرا به خاطر می آوری؟!

139
وقتى حيوانى را به نزد خود مى آوريد، در واقع يك زندگى را مى آوريد.... همراه با مسوليتى كه؛ موظف به مراقبت از او براى هميشه هستيد!!
helenrose110 350 دنبال کننده
pixel