کاسه و بشقاب مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی قطر 14 سانتی متر

238
کاسه و بشقاب مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی قطر 14 سانتی متر از سری محصولات زینتی , کاربردی صنایع دستی میناکاری شده اصفهان است. کیفیت این کاسه بشقاب نیز مانند دیگر ظروف میناکاری شده اسماعیلی بسیار خوب است . صنایع دستی میناکاری اصفهان - بازار مینا BazareMina.ir http://bazaremina.ir/news/minakari-esmaili
pixel