ریاضیات کنکور تجربی-ترکیبیات-آکادمی کنکور

2,845

دمویی از فیلم آموزشی مبحث ترکیبات ریاضیات تجربی آکادمی کنکور است. نسخه کامل این فیلم شما را اگر در پایین ترین سطح هم قرار داشته باشید تا بالاترین سطح آمادگی برای حل سوالات کنکور تجربی خواهد رساند.تمامی مدت زمان ویدیو آموزش،همراه با انیمیشن و بدون وقفه، بدون تبلیغ کذب و... مدرس : مهندس محمد سیاحی استاد مجرب ریاضیات کنکور برای خرید نسخه کامل به سایت شماره تماس جهت خرید نسخه کامل : ۰۹۳۵۹۳۰۹۰۶۶