الکامپ۳۳: ردپای دیجیتال خود را خوب بسازید.

637

گپ و گفتگو مهندس #آرش_سروری با محمد مهدی ربانی مدیر محصول مجله خلاقیت و بنیانگذار مجموعه ویدان در خصوص دیجیتال در استارتاپ ها.

pixel