کلاس های هوافضا و کلاس های کمیکار (فعالیت های پژوهشی)

461
461 بازدید
اشتراک گذاری
کلاس های هوافضا : - آشنایی با مبانی هوافضا - آشنایی با گلایدر دست پرتاب - آشنایی با موشک آبی چتردار - آشنایی با هاورکرافت - آموزش مبانی مسابقاتی هر دستگاه کلاس های کمیکار: - آموزش مباحث علم شیمی به زبان تجربی همراه با آزمایش - آشنایی با الکتروشیمی - آشنایی با محلول سازی مبتنی بر خاصیت اسیدی و بازی
pixel