100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره59 هفته دوم دی 98

61

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره59 هفته دوم دی 98 / روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ گوینده خبر:غلامرضا میری/تصویر و تدوین: روح الله دلیر

pixel